Psykoterapi

Hvad kan psykoterapien?

Gennem psykoterapi kan vi blive klogere på, hvem vi er som mennesker og derigennem opnå større bevidsthed og selvindsigt.
Der kan være mange forskellige årsager til, at vi mennesker vælger at gå i terapi. Livskriser er ofte det, der skubber mennesker ud i en personlig krisetilstand, hvor behovet for hjælp og faglig støtte fra en terapeut kan opstå.

Når vi befinder os i en livskrise, bliver vi sårbare, og i den forbindelse kan det føles som om, vi mister noget eller dele af os selv.
Det kan føles smertefuldt på utrolig mange måder og giver sig ofte til udtryk ved, at vi bliver bange, tvivler på os selv, bliver selvkritiske, deprimeret eller retter frustrationen udad mod andre.

Psykoterapi hjælper med at give klarhed og ro og hjælper dig samtidig med at tage ansvar for din krise og giver dig værktøjer til at komme videre i dit liv.
I terapien hos mig berører vi både tanker, handlinger, følelser og kropssansninger.

Jeg hjælper mine klienter med følgende problematikker;

  • Lavt selvværd
  • Stress og udbrændthed
  • Udviklingskriser
  • Angst og depression
  • Hæmmende og negative overbevisninger
  • Nedtrykthed og selvkritik   
  • Ensomhed og tomgang
  • Relationelle problematikker “Du er ikke forkert! Det er bare din model, den måde, du har lært at leve dit liv på, der er forkert.”

Osho

Gratis afklarende samtale

Jeg tilbyder altid en gratis individuel forsamtale over telefonen for at afklare eventuelle ønsker og forventninger. På denne måde kan vi begge få en fornemmelse af, om vi er det rette match i terapilokalet.
Du er altid meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om mine arbejdsmetoder og terapeutiske tilgange. 

Kontakt mig her for booking af forsamtale.